+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat

29 April 2022 – Fakulti Pengajian Islam, UnIPSAS telah menyerahkan sumbangan hasil dari tabung infaq Ramadan kepada anggota kakitangan universiti. Penyerahan sumbangan ini telah disampaikan oleh Dekan Fakulti Pengajian Islam, Dr. Safiah binti Abd.Razak.

Terima kasih diucapkan kepada para penyumbang atas sumbangan yang diberikan. Semoga segala amalan baik ini diterima oleh Allah SWT.

Loading...