+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat
SARJANA PENGAJIAN ISLAM N/221/7/0229(FA9240)01/26
Syarat kemasukan
  • Mempunyai Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf dalam Pengajian Islam atau setara dengan minimum PNGK 2.75; atau
  • Calon-calon yang tidak mencapai PNGK 2.75, namun tidak kurang 2.50 boleh diterima masuk dengan merit tertentu oleh senat UnIPSAS; atau
  • Ijazah Sarjana Muda atau yang setara dengannya tetapi tidak mencapai PNGK 2.50 boleh diterima masuk tertakluk kepada minimum 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang releven; atau
  • Pemegang ijazah bidang lain yang tidak mempunyai kelayakan formal Pengajian Islam boleh diterima dengan syarat lulus penilaian bertulis dan lisan (termasuk temuduga)
Pengenalan Program

*Mod pengajian – Penyelidikan (Research)

SECARA PENYELIDIKAN : 2 – 5 tAHUN

Tempoh Pengajian

SECARA PENYELIDIKAN

  • 2 – 5 tAHUN
Yuran Pengajian

Jumlah Keseluruhan:

KATEGORI PELAJAR
Warganegara Malaysia
RM 11,450.00

Daftar kemasukan anda sekarang

Loading...