+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat
IJAZAH SARJANA MUDA DAKWAH ISLAMIAH DENGAN KEPUJIAN (R/221/6/0231A)(MQA/FA9140)(09/29)

Pengenalan Kursus

Ijazah Sarjana Muda Dakwah Islamiah ini menawarkan pengajian pada peringkat Ijazah Sarjana Muda dengan tempoh pengajian secara sepenuh masa selama 7 semester atau 3 tahun setengah. Bahasa pengantar utama yang digunakan adalah bahasa Melayu di samping bahasa Inggeris dan bahasa Arab bagi kursus-kursus tertentu. Jumlah jam kredit keseluruhan adalah 122. Pengecualian / pemindahan kredit boleh diberikan kepada lulusan diploma KUIPSAS, lulusan diploma lain-lain IPT dan juga lepasan STAM tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kuliah, tutorial dan amali.

Prospek Kerjaya

 • Pegawai Dakwah
 • Pegawai Hal Ehwal Islam
 • Pegawai Agama
 • Penguatkuasa Agama
 • Guru Agama
 • Tutor
 • Pensyarah
 • Pegawai Pengurusan Masjid
  • Pegawai Halal
  • Pegawai Zakat
  • Pendakwah
  • Konsultan
  • Penerbit Rancangan Agama TV / Radio
  • Penulis
  • Penceramah / Instruktor
  • Usahawan

   Syarat Kemasukan

   Daftar kemasukan anda sekarang

   Loading...