+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat
DIPLOMA KAUNSELING ISLAM (R/762/4/0021)(MQA/FA5331)(10/25)
Syarat kemasukan
 • Lulus SPM dengan 3 kredit atau sijil setara, dan lulus subjek Sejarah
 • Lulus Bahasa Arab atau mata pelajaran Pengajian Islam di peringkat SPM
 • Lulus Temuduga dan ujian personaliti yang dijalankan;


( SMK harian boleh memohon walaupun tiada asas Bahasa Arab )

Pengenalan Program

PENGENALAN

Diploma Kaunseling Islam merupakan antara program pengajian terbaru di UnIPSAS yang mula ditawarkan pada tahun 2015. Ia menawarkan pengajian dalam bidang Kaunseling Islam pada peringkat Diploma. Pembelajaran menggunakan bahasa pengantar Bahasa Melayu, Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris dengan nilai jam kredit keseluruhan adalah sebanyak 92. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kuliah, tutorial, amali dan kerja lapangan. Program Diploma ini bertujuan untuk melahirkan graduan yang memiliki pengetahuan dalam kaunseling Islam untuk membantu masyarakat secara separa profesional serta menjalankan tanggungjawab dan misi dakwah.

KELEBIHAN PROGRAM

 • Syarikat Broker dan Sekuriti
 • Pengurusan Dana dan Unit Amanah Institusi
 • Firma Swasta
 • Institusi Perbankan Islam
 • Institusi Kewangan
 • Institusi Takaful dan Insurans
 • Institusi Ekonomi Islam e:g Tabung Haji, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPEIM), Pusat Pungutan Zakat (PPZ)
 • Industri Kecil dan Sederhana (SME)

FAKTA PROGRAM

Pada tahun 2013 bilangan kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor adalah seramai 5085 orang. Menurut Lembaga Kaunselor bilangan kaunselor yang berdaftar tersebut adalah masih rendah. Penawaran program ini dijangka akan dapat melahirkan lebih ramai kaunselor berdaftar di Malaysia.

Prospek Kerjaya

SKOP PEKERJAAN

 • Diploma ini telah mendapat kelulusan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan dan diakreditasi oleh MQA.
 • Kurikulum Diploma ini telah dibina oleh pakar dalam bidang akademik dan industri.
 • Diploma ini merupakan pakej pengajian yang memberi penekanan kepada penguasaan ilmu ukhrawi dan duniawi secara seimbang.
 • Graduan Diploma ini bukan sahaja memiliki pengetahuan dalam bidang dakwah, tetapi juga mampu menjadi pengurus yang baik.
 • Diploma ini telah melahirkan ramai sekali graduan yang cemerlang dalam bidang akademik dan juga ko-kurikulum pada setiap tahun.
 • Para pensyarah yang akan mengendalikan proses P&P adalah mereka yang berkelulusan tinggi dan berpengalaman luas.
 • Pelajar berpeluang belajar secara teori dan amali.
 • Diploma ini merupakan bidang pengajian yang paling aktif mengadakan aktiviti kemasyarakatan seperti dakwah kepada masyarakat orang asli, khidmat masyarakat, forum agama, program anak angkat, kursus solat bestari di sekolah-sekolah dan sebagainya.
 • Diploma ini telah melahirkan ramai pendakwah selebriti melalui rancangan realiti tv Islam tempatan seperti Akademi Nasyid, Pencetus Ummah, Da’i Pendakwah Nusantara dan sebagainya.

PROSPEK KERJAYA

 • Pegawai Dakwah
 • Pembantu Hal Ehwal Islam
 • Guru Agama
 • Penggerak Dakwah Masyarakat Orang Asli
 • Imam
 • Pembantu Tadbir
 • Konsultan
 • Pembantu Penyelidik
 • Usahawan Islam
 • Penceramah
Senarai Kursus

Semester 1

 • Pengajian Malaysia 2
 • Pengantar Ilmu Tajwid
 • Bahasa Arab Asas
 • English For Proficiency(Pre-Intermediate)
 • Akidah Islam
 • Fiqh Ibadah
 • Sirah Rasul
 • Akhlak Dan Tasawuf

Semester 2

 • Keusahawanan
 • Hifz Al-Quran
 • Bahasa Arab Lanjutan
 • English For Proficiency (Intermediate)
 • Pengantar Bimbingan Dan Kaunseling
 • Ulum Al-Quran
 • Pengantar Fiqh Islam
 • Psikologi Perkembangan

Semester 3

 • Ulum Al-Hadith
 • Pengantar Dakwah Islamiyyah
 • Kemahiran Asas Kaunseling
 • Kaunseling Menurut Perspektif Islam
 • Teori Personaliti Dan Kaunseling
 • Personaliti Dan Perkembangan Manusia Menurut Perspektif Islam
 • Asas Penyelidikan
 • Teknologi Maklumat Dan Masyarakat

Semester 4

 • Kaunseling Individu
 • Kaunseling Kelompok
 • Psikologi Bilazim
 • Etika Dan Isu Dalam Kaunseling
 • Ilaj Dan Intervensi Psikospiritual Dalam Islam
 • Perhubungan Awam

Semester 5

 • Halaqah Dan Usrah
 • Kaunseling Pemulihan
 • Keluarga Dan Perkahwinan
 • Amali Kaunseling
 • Aliran-Aliran Fahaman Umat Islam
 • Khidmat Masyarakat

Semester 6

 • Internship

* PENAWARAN KURSUS AKAN BERUBAH PADA SETIAP SEMESTER

Yuran Pengajian

 

SEM

TERMASUK ASRAMA (RM)

TANPA ASRAMA (RM)

1
4040.00
 3340.00
2 3060.00  2360.00
3 3300.00  2600.00
4 3060.00  2360.00
5 2700.00  2000.00
6 680.00  680.00
7  –
8  –

Jumlah Keseluruhan:

 

KATEGORI PELAJAR
TERMASUK ASRAMA (RM)
TANPA ASRAMA (RM)
Warganegara Malaysia 16,840.00 13,340.00
Pelajar Antarabangsa

 

Daftar kemasukan anda sekarang

Loading...